Home

   

Over Jacob Wolff:

 

Op 3 juli 1793 legde (een) Jacob Wolf de burgereed af in Den Haag, met vermelding joods en geboren in Den haag. Aannemelijk is dat dit de Jacob is die met Johanna van der Hoeven trouwde.

 

 

Jacob was soldaat bij het achtste Hollandsche Infanterie Regiment, vierde compagnie. Hij trouwde met Johanna van der Hoeven te Voorschoten op 12 juni 1803.

Hun eerste dochter Jacoba werd gedoopt in de Hooglandse Kerk te Leiden op 3 juli 1803, Jacob was bij deze doop aanwezig.

Bij de doop in Voorschoten van hun tweede dochter, Johanna Goverdina, was Jacob niet aanwezig, men noteerde dat de vader een Jood was en dat zijn verblijf onbekend was.

 Zijn zoon Ahrend is te Bassum (Duitsland) in 1806 geboren.

Bij het tweede huwelijk van Ahrend in 1858 staat in de huwelijksbijlage:

 

 In 1809 is Jacob als wachtmeester van de Huzaren bij een actie in Duitsland gesneuveld, hij overleed in november 1809. Zijn vrouw Johanna was toen in verwachting van hun zoon.

 

De Walcherenexpeditie was een Britse inval in Zeeland (tegen Napoleon), de Engelsen trokken zich terug in december 1809. Johanna was mogelijk met een legeronderdeel van Napoleon uit Duitsland naar Zeeland meegegaan. Johanna beviel van Johannes Frederik te Zierikzee op 28 januari 1810.

 

 

Johanna van der Hoeven trouwde </= 1811 voor de tweede keer met Andries Koster (schippersknecht/sjouwer), de stiefvader van de wolven welpen. Ook Johanna en Andries kregen kinderen, onder andere Wijpkje geboren te Rottum (Sint Johannisga) 1811 ? akte=1812, Cornelia geboren te Vlissingen 1812? trouwde op 16 jarige leeftijd op 31 maart 1830, Leendert Sijbrandus geboren te Leiden 1815, Annetta Nisetta geboren te Leiden 1818, Leendert Sijbrandus geboren te Leiden 1819 en Goverdina Johanna geboren te Delft 1825.

Het gezin Koster woonde (ook) in Delft (zie link), waaronder Arij (Ahrend) en Jan (Johannes Frederik) Wolff. De twee dochters van Jacob Wolff en Johanna waren vermoedelijk al het huis uit of niet mee gegaan naar Duitsland en elders opgevoed.

In de Delftse familie Wolff ging het verhaal dat de familie Koster familie was en dat het iets met de napoleontische tijd te maken had. Achteraf is dit duidelijk geworden, Jacob Wolff sneuvelde in het leger van Napoleon en de opa van mijn opa Wolff had halfbroers en -zussen met de naam Koster.

 

     
   

Wanneer en waar is hij geboren? Wie waren zijn ouders?

-In de trouwakte staat dat Jacob te Den Haag is geboren, niet bekend is wanneer en wie zijn ouders waren.

-Op Internet zie je regelmatig de suggestie dat hij op 9 april 1769 te ’s-Gravenhage is geboren met de voornaam Jacobus, zijn ouders zouden dan Hendrik van der Wolf en Anna Maria Steniger zijn.
Anderen beweren dat deze Jacobus met Geertruida Beijers was getrouwd.

-Sommigen beweren dat "onze" Jacob te Sandhausen geboren is op 8 april 1785. Johann Jacob werd op 9 april 1785 te Leimen gedoopt. Zijn ouders waren David Wolff en Anna Margaretha.

-Op Internet staan ook gegevens van een andere Jacob Wolff, die op 5 april 1784 te Santhousen is geboren en getrouwd was met een Johanna van der Hoeve (geboren 3 mei 1871, een ander Johanna ?? ). Zijn ouders waren David Wolff en Maaret Bzijden, hij overleed 30 augustus 1827 te Meppel.

-De Jacob Wolff die op 5 juli 1767 in 's-Gravenhage is gedoopt, is ook niet "onze" Jacob. Hij trouwde op 7 april 1819 met Dorothea Roosa. Hij was een zoon van Jacob Wolff (gedoopt 10 juni 1742 te 's-Gravenhage) en Johanna Nieumeijer.

-Het is ook mogelijk dat de registratie niet goed gedaan is. Jacob heeft mogelijk wel in Den Haag gewoond, maar is daar niet geboren. Daarna verhuisde hij naar Voorschoten en trouwde daar. Gelet op de voornamen van de kinderen van Jacob en Johanna, is het mogelijk dat Johann Fridrich Wolf (geboren 12 okt. 1750 te Wertheim in Duitsland) de vader van Jacob is. De grootvader van Jacob zou dan Jacob Wolf zijn.

-Kortom op Internet staan veel ( onjuiste?) gegevens over  (dezelfde?) Jacob Wolff. Uw reactie wordt op prijs gesteld.