Home

 

Jacob Wolff

 

Over Jacob Wolff:

Jacob was soldaat bij het achtste Hollandsche Infanterie Regiment, vierde compagnie. Hij trouwde met Johanna van der Hoeven te Voorschoten op 12 juni 1803. Hun eerste dochter Jacoba werd gedoopt in de Hooglandse Kerk te Leiden op 3 juli 1803, Jacob was bij deze doop aanwezig. Bij de doop van zijn tweede dochter, Johanna Goverdina, was hij niet aanwezig, men noteerde dat de vader een Jood was en dat zijn verblijf onbekend was. Zijn zoon Ahrend is te Bassum (Duitsland) in 1806 geboren.

 In 1809 is Jacob als wachtmeester van de Huzaren bij een actie in Duitsland gesneuveld, hij overleed in november 1809 in het ziekenhuis te Bremen, zijn vrouw Johanna was toen in verwachting van hun zoon.

Opmerkingen:

De Walcherenexpeditie was een Britse inval in Zeeland (tegen Napoleon), de Engelsen trokken zich terug in december 1809. Johanna was mogelijk met een legeronderdeel van Napoleon uit Duitsland naar Zeeland meegegaan. Johanna beviel van Johannes Frederik te Zierikzee op 28 januari 1810.

Johanna van der Hoeven trouwde </= 1811 voor de tweede keer met Andries Koster (schippersknecht/sjouwer), de stiefvader van de wolven welpen. Ook Johanna en Andries kregen kinderen, onder andere Wijpkje geboren te Rottum (Sint Johannisga) 1811 ? akte=1812, Cornelia geboren te Vlissingen 1812? trouwde op 16 jarige leeftijd op 31 maart 1830, Leendert Sijbrandus geboren te Leiden 1815, Annetta Nisetta geboren te Leiden 1818, Leendert Sijbrandus geboren te Leiden 1819 en Goverdina Johanna geboren te Delft 1825.

Het gezin Koster woonde (ook) in Delft (zie link), waaronder Arij (Ahrend) en Jan (Johannes Frederik) Wolff. De twee dochters van Jacob Wolff en Johanna waren vermoedelijk al het huis uit of niet mee gegaan naar Duitsland en elders opgevoed.

In de Delftse familie Wolff ging het verhaal dat de familie Koster familie was en dat het iets met de napoleontische tijd te maken had. Achteraf is dit duidelijk geworden, Jacob Wolff sneuvelde in het leger van Napoleon en de opa van mijn opa Wolff had halfbroers en -zussen met de naam Koster.

 

   
 

Wanneer en waar is hij geboren? Wie waren zijn ouders?

-In de trouwakte staat dat Jacob te Den Haag is geboren, niet bekend is wanneer en wie zijn ouders waren.

-Op Internet zie je regelmatig de suggestie dat hij op 9 april 1769 te ’s-Gravenhage is geboren met de voornaam Jacobus, zijn ouders zouden dan Hendrik van der Wolf en Anna Maria Steniger zijn.
Anderen beweren dat deze Jacobus met Geertruida Beijers was getrouwd.

-Sommigen beweren dat "onze" Jacob te Sandhausen geboren is op 8 april 1785. Johann Jacob werd op 9 april 1785 te Leimen gedoopt. Zijn ouders waren David Wolff en Anna Margaretha.

-Op Internet staan ook gegevens van een andere Jacob Wolff, die op 5 april 1784 te Santhousen is geboren en getrouwd was met een Johanna van der Hoeve (geboren 3 mei 1871, een ander Johanna ?? ). Zijn ouders waren David Wolff en Maaret Bzijden, hij overleed 30 augustus 1827 te Meppel.

-De Jacob Wolff die op 5 juli 1767 in 's-Gravenhage is gedoopt, is ook niet "onze" Jacob. Hij trouwde op 7 april 1819 met Dorothea Roosa. Hij was een zoon van Jacob Wolff (gedoopt 10 juni 1742 te 's-Gravenhage) en Johanna Nieumeijer.

-Kortom op Internet staan veel ( onjuiste?) gegevens over  (dezelfde?) Jacob Wolff. Uw reactie wordt op prijs gesteld.
 

   


Genealogie van Jacob Wolff:
(inclusief enkele foto's en oude krantenberichten)

 

I. Jacob Wolff, geb. ’s-Gravenhage, wachtmeester der huzaren, gesneuveld, † Hannover(DE) nov. 1809, tr. Voorschoten 12 juni 1803 Johanna van der Hoeven, geb. Voorschoten 3 juni 1781, in de akte staat dat zij 88 was toen ze overleed, † ’s-Gravenhage 15 dec. 1867, dr. van Arij en Cornelia Hoenerveld.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba de Wolf, ged. Leiden 3 juli 1803, † ’s-Gravenhage 14 dec. 1878.
2. Johanna Goverdina de Wolf, geb. Voorschoten 18 sept. 1804, In de doopakte staat: "De vader is een Jood, zijn verblijf is ons onbekend".
3. Ahrend Wülf, geb. Bassum, Hannover(DE) 10 dec. 1806, † ’s-Gravenhage 11 jan. 1890, tr. 1e ’s-Gravenhage 12 juni 1833 Orzelina Meijer; tr. 2e ’s-Gravenhage 10 febr. 1858 Grietje Volkers.
4. Johannes Frederik, volgt II.

II. Johannes Frederik Wolff, geb. Zierikzee 28 jan. 1810, Koperslager, † Delft 1 maart 1875, tr. Delft 23 mei 1832 Magaretha van der Wees, geb. Delft 26 jan. 1809, † ald. 25 juli 1878, dr. van Leendert en Cristina van der Doorene.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Andries, volgt IIIa.
2. Johanna Christina Wolff, geb. Delft 28 jan. 1835, † ald. 19 juni 1843.
3. Jacobus Johannes, volgt IIIb.
4. Johannes Frederik, volgt IIIc.
5. Cornelis Christiaan Wolff, geb. Delft 16 juni 1841, † ald. 15 juli 1910, tr. Delft 15 febr. 1865 Magdalena Huisman, geb. Nootdorp 13 nov. 1840, † Delft 10 juni 1909.
6. Johanna Christina Wolff, geb. Delft 12 okt. 1843, † ald. 23 febr. 1916.
7. Cornelia Christina Wolff, geb. Delft 12 maart 1846.
8. Margaretha Elisabeth Wolff, geb. Delft 23 nov. 1848.
9. Orselina Wolff, geb. Delft 31 okt. 1851, † ald. 8 april 1855.

IIIa. Leendert Andries Wolff, geb. ’s-Gravenhage 12 febr. 1832, geweermaker, adres: Zuiderstraat 18c, † Delft 10 mei 1887, tr. 1e Delft 7 sept. 1859 Johanna Cornelia Porton, geb. Utrecht 1835, † Delft 2 febr. 1863; tr. 2e Delft 8 nov. 1865 Elizabeth Suzanna de Roo, geb. Delft 29 juli 1834, † ald. 31 mei 1875; tr. 3e 1876 Catharina Kruis, vermeld Trouwdatum onbekend, zij staat in de overlijdensakte van Leendert Andries Wolff.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Frederik Wolff, geb. Delft 29 april 1860, † ald. 21 sept. 1865.
2. Johannes Ecker Wolff, geb. Delft 31 juli 1861, † ald. 10 maart 1862.
3. Johana Cornelia Wolff, geb. Delft 1 febr. 1863, † ald. 1 mei 1863.
Uit het tweede huwelijk:
4. Johannes Frederik Wolff, geb. Delft 24 juli 1866, fitter en kermisreiziger, adres: Dertienhuizen 3 later woonwagenkamp, † Delft 3 febr. 1935.
5. Leendert Andries Wolff, geb. Delft 29 juli 1869, † ald. 3 maart 1878.
6. Margaretha Wolff, geb. Delft 28 aug. 1870.

IIIb. Jacobus Johannes Wolff, geb. Delft 13 febr. 1837, stukadoor, Crommelinlaan 63, tr. Delft 18 dec. 1861 Maria Muller, geb. Delft 16 febr. 1836.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Frederik Wolff, geb. Delft 4 sept. 1862.
2. Francina Adriana Wolff, geb. Delft 14 okt. 1864.

IIIc. Johannes Frederik Wolff, geb. Delft 9 maart 1839, houthandel houtdraaier,adres oosteinde 162, † Delft 27 febr. 1914, tr. 1e Delft 24 april 1861 Johanna Hennink, geb. Delft 24 febr. 1841, † ald. 21 dec. 1879, dr. van Hermanus en Johanna de Bruijn; tr. 2e Haastrecht 31 maart 1880 Elisabeth Oosterom, geb. Haastrecht 14 juli 1844, † Ede 4 sept. 1930, dr. van Pieter en Aaltje de Jong.
Uit het eerste huwelijk:
1. Margaretha Wolff, geb. Delft 18 febr. 1862, † 5 juni 1862.
2. Johanna Wolff, geb. Delft 8 april 1863, † ald. 5 juli 1925.
3. Margaretha Elisabeth Wolff, geb. Delft 6 maart 1865, † ald. 20 april 1866.
4. Margaretha Wolff, geb. Delft 25 dec. 1866, † Haarlem 7 juni 1940.
5. Agatha Wolff, geb. Delft 23 mei 1868, † ald. 11 maart 1869.
6. Agatha Wolff, geb. Delft 9 juni 1870, † ald. 9 aug. 1870.
7. Agatha Wolff, geb. Delft 31 okt. 1871, † ald. 28 maart 1872.
8. Johanna Frederika Wolff, geb. Delft 13 juli 1875, † Bodegraven 21 nov. 1928.
9. Hermanus Wolff, geb. Delft 29 dec. 1876, † ald. 2 maart 1877.
10. Johannes Frederik Wolff, geb. Delft 29 dec. 1876, † ald. 2 jan. 1877.
11. Hendrika Wolff, geb. Delft 22 sept. 1878, † ald. 7 dec. 1878.
12. Helena Elisabeth Wolff, geb. Delft 6 dec. 1879, † ald. 27 febr. 1880.
Uit het tweede huwelijk:
13. Alida Wolff, geb. Delft 16 febr. 1882, † ald. 3 sept. 1882.
14. Johannes Frederik, volgt IV.
15. Pieter Wolff, geb. Delft 28 nov. 1884, houthandel en houtdraaier, ingang Verwersdijk, adres vd Mastenstraat 35. zijn moeder(Elisabeth Oosterom, weduwe) woonde in 1920 in vd Mastenstraat op nummer 35a, kinderen uit het huwelijk: Jan, Anton, Frits, Hendrien, Riek, Piet en Bep (allen overleden), † Delft 3 juni 1957, tr. Delft 10 nov. 1915 Hendrina Zoutendijk, geb. Schipluiden 27 sept. 1889, † Den Hoorn (zh) 26 april 1965, dr. van Anthonie en Hendrina Gosselaar.
16. Frederik Johannes Wolff, geb. Delft 30 juli 1888, houtdraaier, adressen: 1920 Simonsstraat 69, 1924 Frederik Hendrikstraat 63 en 1935 Botaniestraat 3, † Delft 14 aug. 1962, tr. Delft 10 april 1918 Elizabeth Johanna Lispet, geb. ’s-Hertogenbosch 7 mei 1892, † Delft 29 dec. 1943.

Johannes Frederik Wolff (geboren 1839) had zijn Houthandel en Draaierij aan het Oosteinde 162, zijn zonen hebben de zaak in 1907 voortgezet onder de naam Gebroeders Wolff. Mogelijk werd de werkplaats al snel te klein en de zaak werd verplaatst naar de Verwersdijk. De krantenberichten die op deze pagina staan, stonden in de Delfsche Courant (bron: www.delpher.nl)

04-07-1912

Op de foto hieronder de broers Johannes Frederik (Jan), Pieter (Piet) en Frederik Johannes (Frits) Wolff en hun vader en vermoedelijke enkele knechten. Op de foto staan ze voor de werkplaats aan Verwersdijk. De ingang van het bedrijf was tussen nummer 124 en 126. De foto is gemaakt tussen 1912-1914.

Op de luchtfoto van 1950: De ingang aan de Verwersdijk, de werkplaats/draaierij en de houtloods.

Hieronder twee foto's van Johannes Frederik (Jan) met zijn zonen en knecht in Lunteren. Dit gezin is in 1925 naar Lunteren vertrokken.
 De broers Piet en Frits bleven in de Houtdraaierij in Delft, later hebben de zonen van Piet de zaak in Delft voortgezet.

  

 


IV. Johannes Frederik Wolff, geb. Delft 27 maart 1883, houthandel houtdraaier, adres molslaan 135, vd Mastenstraat 35, daarna is deze tak van de familie naar Lunteren vertrokken en daar een zaak in o.a. houthandel/houtdraaien begonnen., † Ede 20 sept. 1948, tr. Delft 1 mei 1907 Krijntje van den Ende, geb. Delft 28 maart 1883, † Ede 20 mei 1970.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Wolff, geb. Delft 5 aug. 1908, † Ede 12 okt. 1932.
2. Jacobus Wolff, geb. Delft 27 nov. 1909, † Ede 24 juli 1995.
3. Johannes Frederik Wolff, geb. Delft 20 dec. 1911, had een houtdraaierij, was begrafenisondernemer, kolenboer en handelde in Delfts Blauw, † Lunteren 10 febr. 2002, tr. Ede 13 mei 1931 Mechtelina Anthonia van Hunnik, geb. Ede 4 maart 1910, † ald. 19 juni 1969.
4. Hermina Margaretha Wolff, geb. Delft 29 aug. 1913, † Ede 24 april 2002.
5. Pieter Wolff, geb. Delft 20 nov. 1915, † Leusden 9 aug. 1983.
6. Ernst Wolff, geb. Delft 20 mei 1919, † Ede 21 okt. 2009.
7. Alida Wolff, geb. Delft 1 dec. 1922, † Ede 24 juli 2000.
8. Frederik Johannes Wolff, geb. Delft 10 aug. 1924, † Ede 14 juli 2001.


Gegenereerd met Aldfaer 6.1