Genealogie van Pieter Jacobsz ofte Ouweel No

I. Pieter Jacobsz No ofte Ouweel, vermeld overleed vr 19 oktober 1616, tr. Leiden Jannetge Willemsdr.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Pieters, volgt IIa.
2. Jacob Pieters, volgt IIb.
3. Pieter Pieters, volgt IIc.

IIa. Willem Pieters Noue, geb. Leiden, huistimmerman, vermeld overleed tussen 22 februari 1651 en juni 1654, tr. (ondertr. Leiden 23 april) 1632 Jannetgen Jansdr.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetge Willems Noue, ged. Leiden 19 juni 1633.
2. Pieter Willemsz Noue, ged. Leiden 23 sept. 1635.
3. Maritgen Noue, ged. Leiden 6 febr. 1636.
4. Pieter Willemsz Noue, ged. Leiden 8 maart 1637.
5. Aeltgen Willems Noue, ged. Leiden 26 dec. 1638.
6. Jan Willemsz Noue, ged. Leiden 16 febr. 1642.
7. Jannegien Noue, geb. Leiden 1645.
8. Pieter Willemsz Noue, ged. Leiden 26 jan. 1648.
9. Annetge Willems Noue, ged. Leiden 16 mei 1649.
10. Pieter Willemsz Noue, ged. Leiden 22 febr. 1651.

IIb. Jacob Pieters No, geb. Leiden, vermeld trouwde vr 23 september 1635 en overleed vr 1642, tr. Leija Jacobsdr, vermeld overleed na 2 juni 1647.
Uit dit huwelijk:
1. Maritge Jacobs No, ged. Leiden 6 febr. 1636.
2. Pieter Jacobsz No, ged. Leiden 24 mei 1637.
3. Jacob Jacobsz No, ged. Leiden 22 sept. 1638.

IIc. Pieter Pieters No, geb. Leiden 1613, warmoesier, vermeld overleed vr 19 februari 1662, tr. 22-04-1637 Jannetge Pauwels van Houten, geb. Leiden.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Pieterse No, ged. Leiden 21 mei 1638, † ald. 1644.
2. Catelina Pieterse No, ged. Leiden 29 juli 1640.
3. Johannes Pieterse No, ged. Leiden 18 mei 1642.
4. Pieter Pieterse No, ged. Leiden 4 dec. 1644, warmoesman, tr. 1e (ondertr. Leiden 1 okt.) 1666 Annetje Caspers de Somer, geb. Middelburg 1640; tr. 2e (ondertr. Leiden 21 sept.) 1673 Marijtge Gerrits van Dorp; tr. 3e (ondertr. Leiden 1 mei) 1694 Marijtge Jans van Bleijcklant.
5. Jacob Pieterse No, ged. Leiden 2 juni 1647, warmoesman, tr. (ondertr. Leiden 18 april) 1675 Claesgie Tijsse Buijtentuijn.
6. Willem Pietersz, volgt III.
7. Tobias No, geb. Leiden 29 april 1657.

III. Willem Pietersz No ofte Ouweel, ged. Leiden 24 okt. 1649, wieldraaier, tr. Delft 5 juli 1673 Angeniesje Joris Bacx, ged. Delft 25 aug. 1645, dr. van Joris Jansz en Catarina Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Catelina Willems No, ged. Delft 10 jan. 1674.
2. Joris Willemsz No, ged. Leiden 6 dec. 1676, † ald. 1682.
3. Pieter Willemsz No, ged. Leiden 10 juli 1678.
4. Joris Willemsz, volgt IV.
5. Jacob Willemsz No, ged. Leiden 1 april 1685.

IV. Joris Willemsz Nou, geb. Leiden 12 april 1682, vermeld Soldaat onder compie van capitein Patot, quarnisoen houdende tot Mastricht den 15-01-1707 en trouwde Acte Prodeo, tr. Delft 30 jan. 1707 Grietge Thijse de Ruijter, ged. Rotterdam 1 nov. 1685, vermeld ook als Grietje de Nuter, begr. Rijswijk 21 juni 1755, dr. van Mathijs Jansen en Jasperijntje Dircks Wagensvelt.
Uit dit huwelijk:
1. Wilmijntje Nowe, ged. Delft 12 okt. 1708, tr. Rijswijk 26 febr. 1737 Jacob Hendriksz Eijgenraam, ged. ’t Woudt 18 mei 1704, begr. Rijswijk 25 nov. 1779.
2. Jannetje Nowe, ged. Delft 27 jan. 1711, begr. Rijswijk 26 april 1727.
3. Cathrijna Nowe, ged. Delft 6 sept. 1712.
4. Margrieta Nowe, ged. Delft 5 mei 1715.
5. Lijsbet Nowe, ged. Delft 20 april 1717.
6. Pieter, volgt V.
7. Jasperijntje Nowe, ged. Delft 15 juni 1721.
8. Angenieta Nouwe, ged. Rotterdam 9 maart 1724.

V. Pieter Now, ged. Delft 22 juni 1719, schoenmaker, † Delft 10 maart 1781, tr. ’t Woudt 26 febr. 1747 Meijnsje van Alkemaeden, ged. ’t Woudt 27 juni 1717, † Rijswijk 25 april 1803, dr. van Cornelis en Maria van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Joris Nowee, ged. Rijswijk 31 maart 1748, opvarende VOC, invrnr. 14017, scan 286 en 287, † Batavia 26 juli 1762.
2. Cornelis Nowee, ged. Rijswijk 6 sept. 1750, † ald. 9 nov. 1750.
3. Maria Nowee, ged. Rijswijk 2 april 1752.
4. Willem, volgt VI.

VI. Willem Nowee, ged. Rijswijk 11 mei 1755, schoenmaker, † Delft 10 maart 1824, tr. Delft 21 nov. 1779 Jacoba van den Ende, ged. Delft 12 maart 1758, † ald. 25 april 1820, dr. van Leendert en Alida Lugtenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Mensje Nowee, ged. Delft 24 april 1781.
2. Alida Nowee, ged. Delft 20 febr. 1783, † ald. 19 nov. 1827, tr. Delft 14 nov. 1802 Gerrit Verkroost, geb. Kuylenburg (Culemborg) 3 febr. 1747.
3. Pieter Nowee, ged. Delft 15 aug. 1784.
4. Leendert, volgt VIIa.
5. Joris Nowee, ged. Delft 11 maart 1787, begr. ald. 10 juni 1797.
6. Engeliena Nowee, ged. Delft 30 mei 1790, † maart 1797.
7. Willem, volgt VIIb.
8. Jacobus Nowee, ged. Delft 2 juli 1794.
9. Jacoba Nowee, ged. Delft 11 dec. 1795, tr. Delft 1818 J. de Booij.
10. Engeliena Nowee, ged. Delft 20 maart 1797.
11. Joris Nowee, ged. Delft 5 aug. 1798.
12. Cornelis, volgt VIIc.

VIIa. Leendert Nowee, ged. Delft 18 dec. 1785, meester schoenmaker, tr. Arnhem 3 nov. 1814 Cornelia Thonisse, geb. Arnhem 2 febr. 1790, dr. van Reinder en Hendrika Burgers.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIIIa.
2. Jacobus, volgt VIIIb.

VIIIa. Hendrik Nowee, geb. Arnhem 1818, tr. Arnhem 23 juli 1846 Suzanna Eliza Schuuring.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Cornelia Nowee.
2. Suzanna Eliza Nowee.

VIIIb. Jacobus Nowee, geb. Arnhem 31 dec. 1820, vermeld Gepasporteerd militair van het eerste regiment infanterie in garnizoen te Nijmegen., tr. Grave 11 sept. 1845 Hendrika Maria Adams, geb. 26 sept. 1821, dr. van Jacobus en Allegonda Lendle.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Wilhelmina Nowee, geb. Grave, tr. Grave 1 nov. 1885 Johannes Wilhelmus Vogel, geb. ’s-Hertogenbosch.
2. Petrus, volgt IXa.
3. Karel Nowee, geb. Grave 1849, tr. Arnhem 4 aug. 1875 Sophia Catharina Elisabetha Jakma, geb. Arnhem 1849.
4. Jacobus Hendrikus Nowee, geb. Grave 27 jan. 1854, tr. Grave 5 febr. 1880 Wilhelmina Leonarda Speulman, geb. Grave 5 april 1861.
5. Maria Elisabeth Theodora Nowee, geb. Grave 6 okt. 1855, tr. Grave 24 sept. 1879 Wilhelmus Hubertus Bulte, geb. Echt (L) 12 juni 1854.

IXa. Petrus Nowee, geb. Grave 4 sept. 1846, pettenmaker, vermeld Als huwelijksbijlage bij aktenummer 214 van Petrus Nowee en Maria Allegonda Otten is een bewijs van onvermogen overlegd. Petrus Nowee verklaart dat hij onvermogend is om "de kosten der akten en stukken voor zijn huwelijk vereischt" te betalen en dat hij mitsdien is vallende in de termen van art. 27a, N10 der Wet van de 3 October 1843, Staatsblad N47. Petrus was vrijgesteld van militaire dienst., † Arnhem 11 sept. 1908, tr. Arnhem 16 aug. 1865 Maria Allegonda Otten, geb. Arnhem 27 maart 1842, dr. van Jacobus en Hermina Eskes.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Allegonda Hermina Nowee, geb. Arnhem 1866, tr. Arnhem 8 aug. 1888 Johannes Brongers, geb. Onstwedde 1861.
2. Jacobus, volgt Xa.
3. Leendert Willem Nowee, geb. Arnhem 1870, tr. Rotterdam 1 aug. 1900 Helena de Bruin, geb. Ootmarsum 1869.
4. Cornelis Nowee, geb. Arnhem 1874, tr. Kampen 28 sept. 1899 Pietje Bosch, geb. Kampen 1876.
5. Pieter Nowee, geb. Arnhem 1877, tr. Arnhem 8 febr. 1899 Theodora Elisabeth Kroes, geb. Arnhem 1874.
6. Marinus Nowee, geb. Arnhem 12 mei 1879, † ald. 29 mei 1879.
7. Marie Nowee, geb. Arnhem 1881, tr. Amersfoort 11 sept. 1906 Hendrikus Cornelis Welling, geb. Amersfoort 1881.
8. Gerritje Wilhelmina Nowee, geb. Arnhem 10 april 1883, † ald. 5 april 1959, tr. Arnhem 21 okt. 1914 Franciscus Zuiderhoek, geb. Rotterdam 5 aug. 1986, † Arnhem 2 febr. 1930.
9. Paulina Nowee, geb. Arnhem 5 aug. 1885, † ald. 5 nov. 1885.

Xa. Jacobus Nowee, geb. Arnhem 16 sept. 1867, † ’s Gravenhage 7 nov. 1942, tr. Arnhem Jacoba Carolina Borsten, geb. Arnhem 9 april 1869, † ’s Gravenhage 27 sept. 1963, dr. van Hendricus Theodorus en Elisabeth Rooijers.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Allegonda Elisabeth Nowee, geb. Doetinchem 1890, † Rotterdam 22 juli 1911.
2. Jacoba Carolina Nowee, geb. Arnhem 1898, † ald. 23 maart 1899.
3. Johannes, volgt XIa.

XIa. Johannes Nowee, geb. Arnhem 17 juli 1901, hoofd der school, vermeld Schrijver van de Arendsoogboeken, zijn zoon Paul heeft na het overlijden van zijn vader ook Arendsoogboeken geschreven., † ’s Gravenhage 9 okt. 1958, tr. ’s Gravenhage 1 juni 1927 Alida Maria van der Lem, geb. ’s Gravenhage 5 mei 1903, † ald. 4 febr. 1967, dr. van Marinus Johannes Franciscus en Maria Hendrika Reinhart.
Uit dit huwelijk:
1. Thea Nowee, geb. ’s Gravenhage 7 aug. 1928, † 8 april 2013.
2. Ed Nowee, geb. ’s Gravenhage 21 sept. 1929, † 11 aug. 2000.
3. Leontine Theresia Nowee, geb. ’s Gravenhage 15 sept. 1930, † ald. 6 april 2001.
4. Antonius Nowee, geb. ’s Gravenhage 20 okt. 1932, † 20 maart 2011, tr. Margot Maria Theresia Nagel, geb. ’s Gravenhage 22 juni 1934, † ald. 26 jan. 2001.
5. Berna Nowee, geb. ’s Gravenhage 26 febr. 1935, † ald. 21 aug. 1998, tr. Theo Portegies, geb. ’s Gravenhage 23 febr. 1933, † ald. 3 dec. 1998.
6. Paul Nowee, geb. ’s Gravenhage 25 juni 1936, † ald. 30 sept. 1993.
7. Vincent Nowee, geb. ’s Gravenhage 22 aug. 1943, † ald. 13 jan. 2003.
8. Bob Nowee, geb. ’s Gravenhage 9 mei 1946, † 20 dec. 1992.

VIIb. Willem Nowee, ged. Delft 1 jan. 1792, metselaars-knecht, schoenmaker, vermeld Hij heeft de Tiendaagse veldtocht meegemaakt, toen hij in Belgi was is zijn zoon Cornelis geboren, † Wateringen 3 maart 1877, tr. Wateringen 21 aug. 1814 Catharina Huijsman, ged. Wateringen 31 mei 1795, † ald. 11 nov. 1876, dr. van Dirk en Catharina Johanna van den Bosch.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt VIIIc.
2. Dirk Nowee, geb. Delft 5 sept. 1816, † Wateringen 3 jan. 1876, tr. Agnieta de Zwart.
3. Johannes Nowee, geb. Wateringen 19 nov. 1818, † ald. 3 april 1896, tr. Jannetje Lock.
4. Jacobus Nowee, geb. Wateringen 10 okt. 1820, † ald. 23 maart 1901, tr. Elisabeth van Staveren.
5. Jacob, volgt VIIId.
6. Catharina Nowee, geb. Wateringen 1 juni 1824, † ald. sept. 1825.
7. Catharina Nowee, geb. Wateringen 27 sept. 1825, † ald. 11 okt. 1841.
8. Joris, volgt VIIIe.
9. Pieter Nowee, geb. Wateringen 1 jan. 1829, † ald. 5 dec. 1831.
10. Cornelis Nowee, geb. Wateringen 8 juli 1831, † Honselersdijk 12 nov. 1910.
11. Karel Nowee, geb. Wateringen 14 maart 1836, † Naaldwijk 9 febr. 1904, tr. Judina Johanna Verhagen.

VIIIc. Willem Nowee, geb. Naaldwijk 4 juni 1815, metselaar, † Wateringen 29 febr. 1876, tr. Wareringen 15 mei 1847 Francijntje Weststeijn, geb. Naaldwijk 2 nov. 1816, † Wateringen 3 maart 1889, dr. van Cornelis en Huybrechtje Solleveld.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Nowee, geb. Wateringen 4 jan. 1850.
2. Cornelis, volgt IXb.
3. Willem Nowee, geb. Wateringen 8 okt. 1852.

IXb. Cornelis Nowee, geb. Wateringen 23 maart 1851, metselaar, † Kwintsheul 26 nov. 1932, tr. 1e Wateringen 19 mei 1878 Jacoba van der Wilk, geb. Wateringen 13 okt. 1851, † ald. 28 april 1916, dr. van Johannes en Judith Zwaanswijk; tr. 2e Delft 18 jan. 1918 Maria Schenk, geb. Rotterdam 11 april 1850, dr. van Adrianus en Johanna Hendrika Snelleman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Francina Nowee, geb. Wateringen 13 april 1879, tr. Wateringen 19 mei 1903 Corstiaan Johannes Dirk Groen.
2. Johannes Nowee, geb. Wateringen 30 dec. 1880, tr. 1e Wateringen 31 aug. 1905 Jannetje Kruyt; tr. 2e Wateringen 28 juli 1927 Adriana Cornelia van Tol.
3. Wilhelmina Nowee, geb. Wateringen 14 okt. 1883, tr. Zwammerdam 20 mei 1909 Marinus Kruyt.
4. Judith Nowee, geb. Wateringen 3 sept. 1885, tr. Wateringen 12 juli 1907 Johannes Pretorius.
5. Willem, volgt Xb.
6. Arie, volgt Xc.

Xb. Willem Nowee, geb. Wateringen 21 juli 1887, tr. Overschie 21 juli 1921 Neeltje Groen, geb. Rotterdam 8 mei 1891, dr. van Dirk en Catharina Maria Vos.
Uit dit huwelijk:

XIb. Kornelis Dirk Nowee, geb. Overschie 16 juni 1922, † Rotterdam 17 juni 2001, tr. Rotterdam 22 juni 1949 Johanna Petronella Martijn, † Rotterdam 4 mei 2011.
Uit dit huwelijk:
Wim Nowee, geb. 21 april 1950, schoenmaker, † Rotterdam 10 sept. 2013.

Xc. Arie Nowee, geb. Wateringen 13 aug. 1890, metselaar, † Kwintsheul 12 juni 1974, tr. Wateringen 21 juni 1916 Adriana Jacoba Voogd, geb. Naaldwijk 27 jan. 1895, † Kwintsheul 8 sept. 1977, dr. van Jacob en Adriana Jacoba Wijnands.
Uit dit huwelijk:
Cornelis Nowee, geb. Wateringen 14 april 1917.

VIIId. Jacob Nowee, geb. Wateringen 16 aug. 1822, bouwmans knecht, vermeld woonde tot 18 augustus 1857 in de gemeente Hof van Delft, Noordhoorn woning 37 en daarna woning 36. Woonde in Delft Buitenwatersloot 290d, daarna (22 maart 1860) weer terug naar Hof van Delft woning 36. Zijn vrouw woonde de laatste jaren Pootstraat 125C Delft., † Hof van Delft 9 maart 1901, tr. Delft 8 sept. 1847 Lena Alblas, geb. Loosduinen 6 juni 1816, † Delft 30 mei 1906, dr. van Jilles en Adriana Dijkshoorn.
Uit dit huwelijk:
1. Johannis Alblas, geb. Wateringen 1 okt. 1842, Voorzoon. Lena Alblas werkte als dienstmeisje in "de Tempel" in Overschie en was daar zwanger geraakt van de zoon (Johannes Eliza Criellaert 1816-1898) van haar werkgever (familie Criellaert), zo gaat het familieverhaal. Een zoon werd geboren Johannes Alblas. Lena Alblas ontving daarop een grote som geld. Later trouwde zij (in 1847) Jacob Nowee., † Rotterdam 12 okt. 1899.
2. Willem, volgt IXc.
3. Gilles, volgt IXd.
4. Catharina Now, geb. Hof van Delft 26 sept. 1852, † Nieuw Beijerland 9 jan. 1944, tr. Hof van Delft 27 juni 1871 Johannes Vons, geb. Hillegersberg 10 maart 1846, houtzaagmolenaarsknecht.
5. Adriana Nowe, geb. Hof van Delft 26 juni 1855, † ald. 29 maart 1857.
6. Adrianus Nowe, geb. Delft 12 jan. 1858, † ald. 19 febr. 1860.

IXc. Willem Now, geb. Hof van Delft 7 juni 1848, tuinder, † Hof van Delft 4 juni 1917, tr. Hof van Delft 15 mei 1874 Christina Hermina van der Wees, geb. Hof van Delft 21 okt. 1851, † ald. 25 mei 1919, dr. van Cornelis en Geertruida Hendrina Verheijen.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Now, geb. Delft 1875, tr. Hof van Delft 17 mei 1899 Hermanus de Bruin, geb. Langerak 1872.
2. Geertruida Hendrina Now, geb. Delft 1876, † ald. 19 okt. 1879.
3. Catharina Now, geb. Delft 26 juli 1878, † ald. 10 febr. 1937, tr. Johannes Frans van Oel.
4. Cornelis, volgt Xd.
5. Geertruida Hendrina Now, geb. Delft 10 febr. 1881, † ald. 5 april 1930, tr. Gerrit van der Gaag,.
6. Christina Hermina Nowee, geb. Delft 26 sept. 1882, tr. Delft 2 okt. 1914 Willem Joris Jedeloo, geb. Delft 1856.
7. Hermina Johanna Nowee, geb. Delft 28 okt. 1883, tr. Hof van Delft 5 juli 1911 Marinus Prins.
8. Jacob, volgt Xe.
9. Anna Jacoba Nowee, geb. Hof van Delft 23 jan. 1887, † ald. 11 maart 1908.
10. Johannes, volgt Xf.
11. Willemina Nowee, geb. Hof van Delft 16 juli 1891, tr. Hof van Delft 29 juli 1914 Marinus Moerkerken, geb. Vlaardingen 1890.
12. Willem Philippus Gilles, volgt Xg.
13. Johannes Jacobus Nowee, geb. Hof van Delft 10 juli 1896, tr. Vlaardingen 3 nov. 1926 Jacoba Moerkerken.

Xd. Cornelis Now, geb. Delft 13 aug. 1879, tuinder, vermeld woonde aan het Jaagpad te Rijswijk, nabij gemeentegrens Delft, † Delft 11 nov. 1963, tr. Delft 22 nov. 1905 Wilhelmina Visser, geb. 9 juli 1879, † Rijswijk 4 dec. 1970.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Now, geb. Rijswijk 8 nov. 1906, tuinder, † Rijswijk 23 juli 1980, tr. Delft 11 jan. 1932 Aaltje Wennekes, geb. 30 juli 1907, † Rijswijk 24 dec. 1968.
2. Jan Now, geb. Rijswijk 9 aug. 1909, † Delft 3 dec. 1995.
3. Christina Hermina Now, geb. Rijswijk 3 sept. 1912.
4. Maria Pleuntje Now, geb. Rijswijk 14 maart 1914.

Xe. Jacob Nowee, geb. Delft 15 okt. 1885, tuinder, † Den Hoorn (zh) 30 juni 1964, tr. Delft 3 juli 1914 Catharina van Noortwijk, geb. Delft 14 aug. 1885, † Den Hoorn (zh) 27 dec. 1963, dr. van Johannes en Johanna Christina Itjeshorst.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Nowee, geb. Hof van Delft 14 jan. 1915, tuinder, ambtenaar, † Delft 10 maart 2003, begr. Schipluiden, tr. Delft 30 juli 1947 Hendrina Elisabeth Wolff, geb. Delft 4 sept. 1921, † Den Hoorn (zh) 21 nov. 1992, begr. Schipluiden, dr. van Pieter en Hendrina Zoutendijk.
2. Johannes Nowee, geb. Hof van Delft 13 dec. 1916, tuinder, heftruckchauffeur, monteur, † Den Hoorn (zh) 12 april 1990, tr. Sjaan van Leeuwen, geb. 11 nov. 1914, † Delft 14 juni 1990.
3. Jacob Nowee, geb. Den Hoorn (zh) 9 maart 1923, tuinder, † Delft 4 febr. 2015, begr. ’t Woudt 9 febr. 2015, tr. Dirkje van Buuren, geb. 29 okt. 1925, † Den Hoorn (zh) 26 april 1975.
4. Pieter, volgt XIc.

XIc. Pieter Nowee, geb. Den Hoorn (zh) 24 nov. 1925, chauffeur, voorman, vermeld Als militair in N.O.I. geweest., † Cobourg in Canada 5 juni 2013.
Zijn zoon:
James Paul Nowee, geb. Canada 31 okt. 1969, † Cobourg Canada 13 juli 2009.

Xf. Johannes Nowee, geb. Hof van Delft 11 dec. 1888, † 1981, tr. Hof van Delft 24 aug. 1917 Cornelia Elisabeth Kunz, geb. Delft 1895, † 1987.
Uit dit huwelijk:
Johannes Nowee, geb. 9 dec. 1925, † sept. 1975.

Xg. Willem Philippus Gilles Nowee, geb. Hof van Delft 5 nov. 1893, tuinder, vermeld Hij trouwde onder de naam Nowee. Op 4-11-1951 werd de naam, voor deze tak, veranderd in Now., † Delft 1 april 1987, tr. Vrijenban 28 nov. 1917 Maria Trijntje de Boo, geb. Delft 25 jan. 1897, † ald. 27 juni 1956.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Now, geb. Delft 10 jan. 1919, † White Rock (Canada) 8 jan. 1989, tr. Delft Alida de Ruijter, geb. 16 mei 1922, † White Rock (Canada) 24 juni 1999.
2. Johan Now, geb. Delft 13 jan. 1929, tuinder, † Delft 26 april 1996.

IXd. Gilles Now, geb. Hof van Delft 4 okt. 1850, † Delft 11 maart 1923, tr. 1e Hof van Delft 28 mei 1873 Anna Philippina van der Wees, geb. Hof van Delft 1848, vermeld overleden op 40-jarige leeftijd, † Delft 10 aug. 1888, dr. van Anthonij en Johanna Vrijhof; tr. 2e Delft 6 nov. 1889 Cornelia Noppen, geb. Katwijk 1841, vermeld overleden op 69-jarige leeftijd, † 1910; tr. 3e Delft 19 juli 1911 Hindrikje Blaauw, geb. Groningen 1857.
Uit het eerste huwelijk:

Xh. Leendert Nowee, geb. Delft 24 mei 1879, † 24 sept. 1964, tr. Delft 15 mei 1901 Geertruida Wilhelmina de Goeijer, geb. Delft 1881, vermeld overleden op 69-jarige leeftijd, † 23 febr. 1950.
Uit dit huwelijk:
1. Gilles, volgt XId.
2. Johanna Nowee, geb. Hof van Delft 26 maart 1903.
3. Cornelis Nowee, geb. Hof van Delft 16 okt. 1904.
4. Johannes Philipinus Nowee, geb. Hof van Delft 2 april 1907.
5. Jacobus Nowee, geb. Hof van Delft 3 april 1908, † ald. 10 sept. 1908.
6. Cornelia Nowee, geb. Hof van Delft 22 aug. 1909.
7. Petronella Wilhelmina Nowee, geb. Hof van Delft 10 juni 1911.
8. Hendrikus Nowee, geb. Hof van Delft 5 aug. 1912.
9. Helena Geertruida Wilhelmina Christina Nowee, geb. Hof van Delft 30 dec. 1913, † ald. 29 juli 1914.
10. Leendert Wilhelm Christina Nowee, geb. Hof van Delft 18 maart 1915, † ald. 26 okt. 1916.
11. Helena Nowee, geb. Hof van Delft 1 febr. 1917.
12. Johanna Philipina Nowee, geb. Hof van Delft 23 mei 1918.

XId. Gilles Nowee, geb. Hof van Delft 29 nov. 1901, † 30 mei 1988, tr. Elisabeth Wst, geb. 27 nov. 1905, vermeld van Duitse afkomst, † 30 juli 1989.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Wilhelmina Nowee, geb. Schipluiden 5 febr. 1928, † 27 okt. 1999.
2. Heinrich Nowee, geb. Schipluiden 30 maart 1930, † 10 sept. 2005.
3. Karl Heinz Nowee, geb. Schipluiden 11 okt. 1940, † 12 april 1941.

VIIIe. Joris Nowee, geb. Wateringen 29 maart 1827, † ’s Gravenzande 22 maart 1917, tr. Cornela Aarsen.
Uit dit huwelijk:

IXe. Willem Nowee, geb. 2 jan. 1858, † 4 juli 1931, tr. 8 mei 1885 Cornelia Moor, geb. 15 maart 1861, † 29 juni 1932.
Uit dit huwelijk:

Xi. Joris Nowee, geb. ’s Gravenzande 15 maart 1887, tr. Alida van Straalen, geb. ’s Gravenzande 6 jan. 1883.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Wilhelmina Nowee, geb. ’s Gravenzande 14 mei 1921, † Duitsland 21 nov. 2009.

VIIc. Cornelis Nowee, ged. Delft 18 dec. 1800, schoenmaker, † Delft 11 jan. 1859, tr. Delft 1823 Leena Waard.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Jacoba Nowe, geb. Delft 14 mei 1824.
2. Willem, volgt VIIIf.
3. Pieter Nowee, geb. Delft 18 dec. 1828, † ald. 7 mei 1838.
4. Andries, volgt VIIIg.
5. Helena Nowee, geb. Delft 17 aug. 1831, † ald. 25 maart 1906, tr. Delft 18 okt. 1876 Dirk van der Beek.
6. Cornelis Nowee, geb. Delft 1 mei 1834, † ald. 24 dec. 1834.

VIIIf. Willem Nowee, geb. Delft 16 dec. 1826, schoenmaker, † Delft 15 dec. 1884, tr. Delft 24 mei 1854 Wilhelmina Louisa Rosemeijer.
Uit dit huwelijk:

IXf. Franciscus Mattheus Nowee, geb. Delft 5 aug. 1857, tr. Delft 28 aug. 1878 Elisabeth Johanna Broeders.
Uit dit huwelijk:
1. Carolina Wilhelmina Nowee, geb. Delft 12 juni 1879, † ’s Gravenhage 1 maart 1943, tr. Gerrit Jan Van der Mee, geb. Doesburg 5 sept. 1880, † Amsterdam 25 juni 1965.
2. Willem Nowee, geb. Delft 26 april 1881.

VIIIg. Andries Nowee, geb. Delft 1829, † ald. 27 juli 1892, tr. 1e Delft 22 aug. 1855 Johanna van Dijk, geb. Rijswijk 15 sept. 1825, † Delft 1 april 1859; tr. 2e Delft 21 sept. 1859 Josina Laros, geb. Vrijenban 23 mei 1829, † Delft 4 april 1906.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Nowee, geb. Delft 3 okt. 1856, tr. Delft 15 aug. 1883 Wilhelmina Geertruida Beukers.
Uit het tweede huwelijk:
2. Helena Nowee.


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 3 april 2018 11:04:08