Genealogie van Jacob Wolff

I. Jacob Wolff, geb. ’s-Gravenhage, wachtmeester der huzaren, gesneuveld, † Hannover(DE) nov. 1809, tr. Voorschoten 12 juni 1803 Johanna van der Hoeven, geb. Voorschoten 3 juni 1781, in de akte staat dat zij 88 was toen ze overleed, † ’s-Gravenhage 15 dec. 1867, dr. van Arij en Cornelia Hoenerveld.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba de Wolf, ged. Leiden 3 juli 1803, † ’s-Gravenhage 14 dec. 1878.
2. Johanna Goverdina de Wolf, geb. Voorschoten 18 sept. 1804, In de doopakte staat: "De vader is een Jood, zijn verblijf is ons onbekend"..
3. Ahrend Wülf, geb. Bassum, Hannover(DE) 10 dec. 1806, † ’s-Gravenhage 11 jan. 1890, tr. 1e ’s-Gravenhage 12 juni 1833 Orzelina Meijer; tr. 2e ’s-Gravenhage 10 febr. 1858 Grietje Volkers.
4. Johannes Frederik, volgt II.

II. Johannes Frederik Wolff, geb. Zierikzee 28 jan. 1810, Koperslager, † Delft 1 maart 1875, tr. Delft 23 mei 1832 Magaretha van der Wees, geb. Delft 26 jan. 1809, † ald. 25 juli 1878, dr. van Leendert en Cristina van der Doorene.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Andries, volgt IIIa.
2. Johanna Christina Wolff, geb. Delft 28 jan. 1835, † ald. 19 juni 1843. Het gezin woonde toen in de Kerkstraat wijk 4 nummer 387 (dat is nu Kerkstraat 24)
3. Jacobus Johannes, volgt IIIb.
4. Johannes Frederik, volgt IIIc.
5. Cornelis Christiaan Wolff, geb. Delft 16 juni 1841, † ald. 15 juli 1910, tr. Delft 15 febr. 1865 Magdalena Huisman, geb. Nootdorp 13 nov. 1840, † Delft 10 juni 1909.
6. Johanna Christina Wolff, geb. Delft 12 okt. 1843, † ald. 23 febr. 1916.
7. Cornelia Christina Wolff, geb. Delft 12 maart 1846.
8. Margaretha Elisabeth Wolff, geb. Delft 23 nov. 1848.
9. Orselina Wolff, geb. Delft 31 okt. 1851, † ald. 8 april 1855.

IIIa. Leendert Andries Wolff, geb. ’s-Gravenhage 12 febr. 1832, geweermaker, adres: Zuiderstraat 18c, † Delft 10 mei 1887, tr. 1e Delft 7 sept. 1859 Johanna Cornelia Porton, geb. Utrecht 1835, † Delft 2 febr. 1863; tr. 2e Delft 8 nov. 1865 Elizabeth Suzanna de Roo, geb. Delft 29 juli 1834, † ald. 31 mei 1875; tr. 3e 1876 Catharina Kruis, vermeld Trouwdatum onbekend, zij staat in de overlijdensakte van Leendert Andries Wolff.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Frederik Wolff, geb. Delft 29 april 1860, † ald. 21 sept. 1865.
2. Johannes Ecker Wolff, geb. Delft 31 juli 1861, † ald. 10 maart 1862.
3. Johana Cornelia Wolff, geb. Delft 1 febr. 1863, † ald. 1 mei 1863.
Uit het tweede huwelijk:
4. Johannes Frederik Wolff, geb. Delft 24 juli 1866, fitter en kermisreiziger, adres: Dertienhuizen 3 later woonwagenkamp, † Delft 3 febr. 1935.
5. Leendert Andries Wolff, geb. Delft 29 juli 1869, † ald. 3 maart 1878.
6. Margaretha Wolff, geb. Delft 28 aug. 1870.

IIIb. Jacobus Johannes Wolff, geb. Delft 13 febr. 1837, stukadoor, Crommelinlaan 63, tr. Delft 18 dec. 1861 Maria Muller, geb. Delft 16 febr. 1836.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Frederik Wolff, geb. Delft 4 sept. 1862.
2. Francina Adriana Wolff, geb. Delft 14 okt. 1864.

IIIc. Johannes Frederik Wolff, geb. Delft 9 maart 1839, houthandel houtdraaier,adres oosteinde 162. Op dit adres woonde ook Pieter Oosterom, kleermaker en overleden op 28 jarige leeftijd 11 januari 1904., † Delft 27 febr. 1914, tr. 1e Delft 24 april 1861 Johanna Hennink, geb. Delft 24 febr. 1841, † ald. 21 dec. 1879; tr. 2e Haastrecht 31 maart 1880 Elisabeth Oosterom, geb. Haastrecht 1 juli 1844, † Ede 4 sept. 1930, dr. van Pieter.
Uit het eerste huwelijk:
1. Margaretha Wolff, geb. Delft 18 febr. 1862, † 5 juni 1862.
2. Johanna Wolff, geb. Delft 8 april 1863, † ald. 5 juli 1925.
3. Margaretha Elisabeth Wolff, geb. Delft 6 maart 1865, † ald. 20 april 1866.
4. Margaretha Wolff, geb. Delft 25 dec. 1866, † Haarlem 7 juni 1940.
5. Agatha Wolff, geb. Delft 23 mei 1868, † ald. 11 maart 1869.
6. Agatha Wolff, geb. Delft 9 juni 1870, † ald. 9 aug. 1870.
7. Agatha Wolff, geb. Delft 31 okt. 1871, † ald. 28 maart 1872.
8. Johanna Frederika Wolff, geb. Delft 13 juli 1875, † Bodegraven 21 nov. 1928.
9. Hermanus Wolff, geb. Delft 29 dec. 1876, † ald. 2 maart 1877.
10. Johannes Frederik Wolff, geb. Delft 29 dec. 1876, † ald. 2 jan. 1877.
11. Hendrika Wolff, geb. Delft 22 sept. 1878, † ald. 7 dec. 1878.
12. Helena Elisabeth Wolff, geb. Delft 6 dec. 1879, † ald. 27 febr. 1880.
Uit het tweede huwelijk:
13. Alida Wolff, geb. Delft 16 febr. 1882, † ald. 3 sept. 1882.
14. Johannes Frederik, volgt IV.
15. Pieter Wolff, geb. Delft 28 nov. 1884, houthandel en houtdraaier, ingang Verwersdijk, adres vd Mastenstraat 35. zijn moeder(Elisabeth Oosterom, weduwe) woonde in 1920 in vd Mastenstraat op nummer 35a. Later woonde het gezin van Pieter Wolff in de Molukkenstraat op nr. 3, kinderen uit het huwelijk: Jan, Anton, Frits, Hendrien, Piet, Riek en Bep (allen overleden), † Delft 3 juni 1957, tr. Delft 10 nov. 1915 Hendrina Zoutendijk, geb. Schipluiden 27 sept. 1889, † Den Hoorn (zh) 26 april 1965.
16. Frederik Johannes Wolff, geb. Delft 30 juli 1888, houtdraaier, adressen: 1920 Simonsstraat 69, 1924 Frederik Hendrikstraat 63 en 1935 Botaniestraat 3, † Delft 14 aug. 1962, tr. Delft 10 april 1918 Elizabeth Johanna Lispet, geb. ’s-Hertogenbosch 7 mei 1892, † Delft 29 dec. 1943.

IV. Johannes Frederik Wolff, geb. Delft 27 maart 1883, houthandel houtdraaier, adres molslaan 135, vd Mastenstraat 35, daarna is deze tak van de familie naar Lunteren vertrokken en daar een zaak in o.a. houthandel/houtdraaien begonnen., † Ede 20 sept. 1948, tr. Delft 1 mei 1907 Krijntje van den Ende, geb. Delft 28 maart 1883, † Ede 20 mei 1970.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Wolff, geb. Delft 5 aug. 1908, † Ede 12 okt. 1932.


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 7 mei 2018 08:14:16
Bestand C:\Aldfaer\Wolff