Genealogie van Pieter Jacobsz Noë ofte Ouweel

I. Pieter Jacobsz Noë ofte Ouweel, vermeld overleed vòòr 19 oktober 1616, tr. Leiden Jannetge Willemsdr.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Pieters, volgt IIa.
2. Jacob Pieters, volgt IIb.
3. Pieter Pieters, volgt IIc.

IIa. Willem Pieters Noue, geb. Leiden, huistimmerman, vermeld overleed tussen 22 februari 1651 en juni 1654, tr. (ondertr. Leiden 23 april) 1632 Jannetgen Jansdr.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetge Willems Noue, ged. Leiden 19 juni 1633.
2. Pieter Willemsz Noue, ged. Leiden 23 sept. 1635.
3. Maritgen Noue, ged. Leiden 6 febr. 1636.
4. Pieter Willemsz Noue, ged. Leiden 8 maart 1637.
5. Aeltgen Willems Noue, ged. Leiden 26 dec. 1638.
6. Jan Willemsz Noue, ged. Leiden 16 febr. 1642.
7. Jannegien Noue, geb. Leiden 1645.
8. Pieter Willemsz Noue, ged. Leiden 26 jan. 1648.
9. Annetge Willems Noue, ged. Leiden 16 mei 1649.
10. Pieter Willemsz Noue, ged. Leiden 22 febr. 1651.

IIb. Jacob Pieters Noé, geb. Leiden, vermeld trouwde vòòr 23 september 1635 en overleed vòòr 1642, tr. Leija Jacobsdr, vermeld overleed na 2 juni 1647.
Uit dit huwelijk:
1. Maritge Jacobs Noé, ged. Leiden 6 febr. 1636.
2. Pieter Jacobsz Noé, ged. Leiden 24 mei 1637.
3. Jacob Jacobsz Noé, ged. Leiden 22 sept. 1638.

IIc. Pieter Pieters Noë, geb. Leiden 1613, warmoesier, vermeld overleed vòòr 19 februari 1662, tr. 22-04-1637 Jannetge Pauwels van Houten, geb. Leiden.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Pieterse Noë, ged. Leiden 21 mei 1638, † ald. 1644.
2. Catelina Pieterse Noë, ged. Leiden 29 juli 1640.
3. Johannes Pieterse Noë, ged. Leiden 18 mei 1642.
4. Pieter Pieterse Noë, ged. Leiden 4 dec. 1644, warmoesman, tr. 1e (ondertr. Leiden 1 okt.) 1666 Annetje Caspers de Somer, geb. Middelburg 1640; tr. 2e (ondertr. Leiden 21 sept.) 1673 Marijtge Gerrits van Dorp; tr. 3e (ondertr. Leiden 1 mei) 1694 Marijtge Jans van Bleijcklant.
5. Jacob Pieterse Noë, ged. Leiden 2 juni 1647, warmoesman, tr. (ondertr. Leiden 18 april) 1675 Claesgie Tijsse Buijtentuijn.
6. Willem Pietersz, volgt III.
7. Tobias Noë, geb. Leiden 29 april 1657.

III. Willem Pietersz Noë ofte Ouweel, ged. Leiden 24 okt. 1649, wieldraaier, tr. Delft 5 juli 1673 Angeniesje Joris Bacx, ged. Delft 25 aug. 1645, dr. van Joris Jansz en Catarina Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Catelina Willems Noë, ged. Delft 10 jan. 1674.
2. Joris Willemsz Noë, ged. Leiden 6 dec. 1676, † ald. 1682.
3. Pieter Willemsz Noë, ged. Leiden 10 juli 1678.
4. Joris Willemsz, volgt IV.
5. Jacob Willemsz Noë, ged. Leiden 1 april 1685.

IV. Joris Willemsz Noué, ged. Leiden 12 april 1682, vermeld Soldaat onder compie van capitein Patot, quarnisoen houdende tot Mastricht den 15-01-1707 en trouwde Acte Prodeo, tr. Delft 30 jan. 1707 Grietge Thijse de Ruijter, ged. Rotterdam 1 nov. 1685, vermeld ook als Grietje de Nuter, begr. Rijswijk 21 juni 1755, dr. van Mathijs Jansen en Jasperijntje Dircks Wagensvelt.
Uit dit huwelijk:
1. Wilmijntje Nowe, ged. Delft 12 okt. 1708, tr. Rijswijk 26 febr. 1737 Jacob Hendriksz Eijgenraam, ged. ’t Woudt 18 mei 1704, begr. Rijswijk 25 nov. 1779.
2. Jannetje Nowe, ged. Delft 27 jan. 1711, begr. Rijswijk 26 april 1727.
3. Cathrijna Nowe, ged. Delft 6 sept. 1712.
4. Margrieta Nowe, ged. Delft 5 mei 1715.
5. Lijsbet Nowe, ged. Delft 20 april 1717.
6. Pieter, volgt V.
7. Jasperijntje Nowe, ged. Delft 15 juni 1721.
8. Angenieta Nouwe, ged. Rotterdam 9 maart 1724.

V. Pieter Nowë, ged. Delft 22 juni 1719, schoenmaker, † Delft 10 maart 1781, tr. ’t Woudt 26 febr. 1747 Meijnsje van Alkemaeden, ged. ’t Woudt 27 juni 1717, † Rijswijk 25 april 1803, dr. van Cornelis en Maria van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Joris Nowee, ged. Rijswijk 31 maart 1748, opvarende VOC, invrnr. 14017, scan 286 en 287, † Batavia 26 juli 1762.
2. Cornelis Nowee, ged. Rijswijk 6 sept. 1750, † ald. 9 nov. 1750.
3. Maria Nowee, ged. Rijswijk 2 april 1752, † Schiedam 1 april 1826.
4. Willem, volgt VI.

VI. Willem Nowee, ged. Rijswijk 11 mei 1755, schoenmaker, † Delft 10 maart 1824, tr. Delft 21 nov. 1779 Jacoba van den Ende, ged. Delft 12 maart 1758, † ald. 25 april 1820, dr. van Leendert en Alida Lugtenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Mensje Nowee, ged. Delft 24 april 1781, † ald. 5 mei 1857.
2. Alida Nowee, ged. Delft 20 febr. 1783, † ald. 19 nov. 1827, tr. Delft 14 nov. 1802 Gerrit Verkroost, geb. Kuylenburg (Culemborg) 3 febr. 1747.
3. Pieter Nowee, ged. Delft 15 aug. 1784.
4. Leendert, volgt VIIa.
5. Joris Nowee, ged. Delft 11 maart 1787, begr. ald. 10 juni 1797.
6. Engeliena Nowee, ged. Delft 30 mei 1790, † maart 1797.
7. Willem, volgt VIIb.
8. Jacobus Nowee, ged. Delft 2 juli 1794.
9. Jacoba Nowee, ged. Delft 11 dec. 1795, tr. Delft 1818 J. de Booij.
10. Engeliena Nowee, ged. Delft 20 maart 1797.
11. Joris Nowee, ged. Delft 5 aug. 1798.
12. Cornelis, volgt VIIc.

VIIa. Leendert Nowee, ged. Delft 18 dec. 1785, meester schoenmaker, † Arnhem 8 juni 1827, tr. Arnhem 3 nov. 1814 Cornelia Thomisse, geb. Arnhem 2 febr. 1790, † ald. 2 april 1868, dr. van Reinder en Hendrika Burgers.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIIIa.
2. Jacobus, volgt VIIIb.

VIIIa. Hendrik Nowee, geb. Arnhem 23 febr. 1818, † ald. 29 jan. 1864, tr. Arnhem 23 juli 1846 Suzanna Eliza Schuuring, geb. Arnhem 24 mei 1826, † ald. 7 april 1902.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Cornelia Nowee.
2. Suzanna Eliza Nowee.
3. Leendert Nowee.
4. Johannes Nowee.
5. Marijnus Nowee.
6. Aaltje Nowee.
7. Hendrik Nowee.

VIIIb. Jacobus Nowee, geb. Arnhem 30 dec. 1820, vermeld Gepasporteerd militair van het eerste regiment infanterie in garnizoen te Nijmegen., † Grave 22 febr. 1870, tr. Grave 11 sept. 1845 Hendrika Maria Adams, geb. Grave 26 sept. 1821, † ald. 21 febr. 1889, dr. van Jacobus en Allegonda Lendle.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, volgt IXa.
2. Karel Nowee, geb. Grave 14 nov. 1848, † Dordrecht 13 dec. 1932, tr. Arnhem 4 aug. 1875 Sophia Catharina Elisabetha Jakma, geb. Arnhem 1849.
3. Jacobus Hendrikus Nowee, geb. Grave 27 jan. 1854, tr. Grave 5 febr. 1880 Wilhelmina Leonarda Speulman, geb. Grave 5 april 1861.
4. Maria Elisabeth Theodora Nowee, geb. Grave 6 okt. 1855, tr. Grave 24 sept. 1879 Wilhelmus Hubertus Bulte, geb. Echt (L) 12 juni 1854.
5. Hendrika Wilhelmina Nowee, geb. Grave 27 dec. 1862, tr. Grave 1 nov. 1885 Johannes Wilhelmus Vogel, geb. ’s-Hertogenbosch.

IXa. Petrus Nowee, geb. Grave 4 sept. 1846, pettenmaker, vermeld Als huwelijksbijlage bij aktenummer 214 van Petrus Nowee en Maria Allegonda Otten is een bewijs van onvermogen overlegd. Petrus Nowee verklaart dat hij onvermogend is om "de kosten der akten en stukken voor zijn huwelijk vereischt" te betalen en dat hij mitsdien is vallende in de termen van art. 27a, N10 der Wet van de 3 October 1843, Staatsblad N47. Petrus was vrijgesteld van militaire dienst., † Arnhem 11 sept. 1908, tr. Arnhem 16 aug. 1865 Maria Allegonda Otten, geb. Arnhem 27 maart 1842, † Roosendaal en Nispen 24 april 1919, dr. van Jacobus en Hermina Eskes.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Allegonda Hermina Nowee, geb. Arnhem 2 okt. 1865, † Onstwedde 10 april 1952, tr. Arnhem 8 aug. 1888 Johannes Brongers, geb. Onstwedde 8 maart 1861, † Veendam 2 maart 1954.
2. Jacobus, volgt Xa.
3. Leendert Willem Nowee, geb. Arnhem 31 jan. 1870, tr. Rotterdam 1 aug. 1900 Helena de Bruin, geb. Ootmarsum 22 jan. 1869, † Rotterdam 14 febr. 1948.
4. Cornelis Nowee, geb. Arnhem 13 febr. 1874, tr. Kampen 28 sept. 1899 Pietje Bosch, geb. Kampen 1876.
5. Pieter Nowee, geb. Arnhem 1 nov. 1876, tr. Arnhem 8 febr. 1899 Theodora Elisabeth Kroes, geb. Arnhem 9 febr. 1873, † ald. 31 okt. 1939.
6. Marinus Nowee, geb. Arnhem 12 mei 1879, † ald. 29 mei 1879.
7. Marie Nowee, geb. Arnhem 20 nov. 1880, † Nijmegen 26 april 1968, tr. Amersfoort 11 sept. 1906 Hendrikus Cornelis Welling, geb. Amersfoort 5 jan. 1881, † Nijmegen 11 maart 1956.
8. Gerritje Wilhelmina Nowee, geb. Arnhem 10 april 1883, † ald. 5 april 1959, tr. Arnhem 21 okt. 1914 Franciscus Zuiderhoek, geb. Rotterdam 5 aug. 1886, † Arnhem 2 febr. 1930.
9. Paulina Nowee, geb. Arnhem 5 aug. 1885, † ald. 5 nov. 1885.

Xa. Jacobus Nowee, geb. Arnhem 16 sept. 1867, † ’s Gravenhage 7 nov. 1942, tr. Doetinchem 6 juni 1890 Jacoba Carolina Borsten, geb. Arnhem 9 april 1869, † ’s Gravenhage 27 sept. 1963, dr. van Hendricus Theodorus en Elisabeth Rooijers.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Allegonda Elisabeth Nowee, geb. Doetinchem 1 juli 1890, † Rotterdam 22 juli 1911.
2. Jacoba Carolina Nowee, geb. Arnhem 11 maart 1898, † ald. 23 maart 1899.
3. Johannes Nowee, geb. Arnhem 17 juli 1901, hoofd der school, Schrijver van de Arendsoogboeken, zijn zoon Paul heeft na het overlijden van zijn vader ook Arendsoogboeken geschreven., † ’s Gravenhage 9 okt. 1958, tr. ’s Gravenhage 1 juni 1927 Alida Maria van der Lem, geb. ’s Gravenhage 5 mei 1903, † ald. 4 febr. 1967, dr. van Marinus Johannes Franciscus en Maria Hendrika Reinhart.

VIIb. Willem Nowee, ged. Delft 1 jan. 1792, metselaars-knecht, schoenmaker, vermeld Hij heeft de Tiendaagse veldtocht meegemaakt, toen hij in België was is zijn zoon Cornelis geboren, † Wateringen 3 maart 1877, tr. Wateringen 21 aug. 1814 Catharina Huijsman, ged. Wateringen 31 mei 1795, † ald. 11 nov. 1876, dr. van Dirk en Catharina Johanna van den Bosch.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt VIIIc.
2. Dirk Nowee, geb. Delft 5 sept. 1816, † Wateringen 3 jan. 1876, tr. Agnieta de Zwart.
3. Johannes Nowee, geb. Wateringen 19 nov. 1818, † ald. 3 april 1896, tr. Jannetje Lock.
4. Jacobus Nowee, geb. Wateringen 10 okt. 1820, † ald. 23 maart 1901, tr. Elisabeth van Staveren.
5. Jacob, volgt VIIId.
6. Catharina Nowee, geb. Wateringen 1 juni 1824, † ald. sept. 1825.
7. Catharina Nowee, geb. Wateringen 27 sept. 1825, † ald. 11 okt. 1841.
8. Joris, volgt VIIIe.
9. Pieter Nowee, geb. Wateringen 1 jan. 1829, † ald. 5 dec. 1831.
10. Cornelis Nowee, geb. Wateringen 8 juli 1831, † Honselersdijk 12 nov. 1910.
11. Karel Nowee, geb. Wateringen 14 maart 1836, † Naaldwijk 9 febr. 1904, tr. Judina Johanna Verhagen.

VIIIc. Willem Nowee, geb. Naaldwijk 4 juni 1815, metselaar, † Wateringen 29 febr. 1876, tr. Wareringen 15 mei 1847 Francijntje Weststeijn, geb. Naaldwijk 2 nov. 1816, † Wateringen 3 maart 1889, dr. van Cornelis en Huybrechtje Solleveld.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Nowee, geb. Wateringen 4 jan. 1850.
2. Cornelis, volgt IXb.
3. Willem Nowee, geb. Wateringen 8 okt. 1852.

IXb. Cornelis Nowee, geb. Wateringen 23 maart 1851, metselaar, † Kwintsheul 26 nov. 1932, tr. 1e Wateringen 19 mei 1878 Jacoba van der Wilk, geb. Wateringen 13 okt. 1851, † ald. 28 april 1916, dr. van Johannes en Judith Zwaanswijk; tr. 2e Delft 18 jan. 1918 Maria Schenk, geb. Rotterdam 11 april 1850, dr. van Adrianus en Johanna Hendrika Snelleman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Francina Nowee, geb. Wateringen 13 april 1879, † Delft 4 mei 1940, tr. Wateringen 19 mei 1903 Corstiaan Johannes Dirk Groen, geb. Kethel en Spaland 14 mei 1878, † Utrecht 18 sept. 1964.
2. Johannes Nowee, geb. Wateringen 30 dec. 1880, † ald. 26 maart 1944, tr. Wateringen 31 aug. 1905 Jannetje Kruyt, geb. Aarlanderveen 21 nov. 1882, † ’s Gravenhage 22 sept. 1919.
3. Wilhelmina Nowee, geb. Wateringen 14 okt. 1883, tr. Zwammerdam 20 mei 1909 Marinus Kruyt.
4. Judith Nowee, geb. Wateringen 3 sept. 1885, tr. Wateringen 12 juli 1907 Johannes Pretorius.

VIIId. Jacob Nowee, geb. Wateringen 16 aug. 1822, bouwmans knecht, vermeld woonde tot 18 augustus 1857 in de gemeente Hof van Delft, Noordhoorn woning 37 en daarna woning 36. Woonde in Delft Buitenwatersloot 290d, daarna (22 maart 1860) weer terug naar Hof van Delft woning 36. Zijn vrouw woonde de laatste jaren Pootstraat 125C Delft., † Hof van Delft 9 maart 1901, tr. Delft 8 sept. 1847 Lena Alblas, geb. Loosduinen 6 juni 1816, † Delft 30 mei 1906, dr. van Jilles en Adriana Dijkshoorn.
Uit dit huwelijk:
1. Johannis Alblas, geb. Wateringen 1 okt. 1842, † Rotterdam 12 okt. 1899.
2. Willem, volgt IXc.
3. Gilles, volgt IXd.
4. Catharina Nowé, geb. Hof van Delft 26 sept. 1852, † Nieuw Beijerland 9 jan. 1944, tr. Hof van Delft 27 juni 1871 Johannes Vons, geb. Hillegersberg 10 maart 1846, houtzaagmolenaarsknecht.
5. Adriana Nowée, geb. Hof van Delft 26 juni 1855, † ald. 29 maart 1857.
6. Adrianus Nowée, geb. Delft 12 jan. 1858, † ald. 19 febr. 1860.

IXc. Willem Nowé, geb. Hof van Delft 7 juni 1848, tuinder, † Hof van Delft 4 juni 1917, tr. Hof van Delft 15 mei 1874 Christina Hermina van der Wees, geb. Hof van Delft 21 okt. 1851, † ald. 25 mei 1919, dr. van Cornelis en Geertruida Hendrina Verheijen.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Nowé, geb. Delft 7 maart 1875, † Vlaardingen 8 juli 1946, tr. Hof van Delft 17 mei 1899 Hermanus de Bruin, geb. Langerak 19 febr. 1874, † Vlaardingen 12 okt. 1961.
2. Geertruida Hendrina Nowé, geb. Delft 1 sept. 1876, † ald. 19 okt. 1879.
3. Catharina Nowé, geb. Delft 26 juli 1878, † ald. 10 febr. 1937, tr. Hof van Delft 11 sept. 1901 Johannes Frans van Oel, geb. Eethen 1 juni 1874, † Delft 6 nov. 1948.
4. Cornelis Nowé, geb. Delft 13 aug. 1879, tuinder, † Delft 11 nov. 1963, tr. Delft 22 nov. 1905 Wilhelmina Visser, geb. 9 juli 1879, † Rijswijk 4 dec. 1970.
5. Geertruida Hendrina Nowé, geb. Delft 10 febr. 1881, † ald. 5 april 1930, tr. Hof van Delft 2 juli 1913 Gerrit van der Gaag,, geb. Delft 30 jan. 1890, † ald. 9 maart 1968.
6. Christina Hermina Nowee, geb. Delft 26 sept. 1882, tr. Delft 2 okt. 1914 Willem Joris Jedeloo, geb. Delft 16 aug. 1856, † ald. 21 april 1937.
7. Hermina Johanna Nowee, geb. Delft 28 okt. 1883, tr. Hof van Delft 5 juli 1911 Marinus Prins, geb. Hof van Delft 5 sept. 1888, † Delft 16 maart 1953.
8. Jacob Nowee, geb. Delft 15 okt. 1885, tuinder, † Den Hoorn (zh) 30 juni 1964, tr. Delft 3 juli 1914 Catharina van Noortwijk, geb. Delft 14 aug. 1885, † Den Hoorn (zh) 27 dec. 1963, dr. van Johannes en Johanna Christina Itjeshorst.
9. Anna Jacoba Nowee, geb. Hof van Delft 23 jan. 1887, † ald. 11 maart 1908.
10. Willemina Nowee, geb. Hof van Delft 16 juli 1891, tr. Hof van Delft 29 juli 1914 Marinus Moerkerken, geb. Vlaardingen 1890.

IXd. Gilles Nowé, geb. Hof van Delft 4 okt. 1850, † Delft 11 maart 1923, tr. 1e Hof van Delft 28 mei 1873 Anna Philippina van der Wees, geb. Hof van Delft 15 april 1848, vermeld overleden op 40-jarige leeftijd, † Delft 10 aug. 1888, dr. van Anthonij en Johanna Vrijhof; tr. 2e Delft 6 nov. 1889 Cornelia Noppen, geb. Katwijk 9 aug. 1841, vermeld overleden op 69-jarige leeftijd, † Delft 21 sept. 1910; tr. 3e Delft 19 juli 1911 Hindrikje Blaauw, geb. Groningen 15 april 1857, † ald. 20 maart 1931, dr. van Hendrik en Grietje Hooghuis.
Uit het eerste huwelijk:

Xb. Leendert Nowee, geb. Delft 24 mei 1879, † ald. 11 sept. 1965, tr. Delft 15 mei 1901 Geertruida Wilhelmina de Goeijer, geb. Delft 10 mei 1881, † ald. 23 febr. 1950.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Nowee, geb. Hof van Delft 3 april 1908, † ald. 10 sept. 1908.
2. Helena Geertruida Wilhelmina Christina Nowee, geb. Hof van Delft 30 dec. 1913, † ald. 29 juli 1914.
3. Leendert Wilhelm Christina Nowee, geb. Hof van Delft 18 maart 1915, † ald. 26 okt. 1916.

VIIIe. Joris Nowee, geb. Wateringen 29 maart 1827, † ’s Gravenzande 22 maart 1917, tr. Cornela Aarsen.
Uit dit huwelijk:

IXe. Willem Nowee, geb. 2 jan. 1858, † 4 juli 1931, tr. 8 mei 1885 Cornelia Moor, geb. 15 maart 1861, † 29 juni 1932.
Uit dit huwelijk:
Joris Nowee, geb. ’s Gravenzande 15 maart 1887, tr. Alida van Straalen, geb. ’s Gravenzande 6 jan. 1883.

VIIc. Cornelis Nowee, ged. Delft 18 dec. 1800, schoenmaker, † Delft 11 jan. 1859, tr. Delft 1823 Leena Waard, geb. Delft 14 okt. 1792, † ald. 4 april 1874, dr. van Andries en Johanna IJding.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Jacoba Nowée, geb. Delft 14 mei 1824.
2. Willem, volgt VIIIf.
3. Andries, volgt VIIIg.
4. Pieter Nowee, geb. Delft 18 dec. 1828, † ald. 7 mei 1838.
5. Helena Nowee, geb. Delft 17 aug. 1831, † ald. 25 maart 1906, tr. Delft 18 okt. 1876 Dirk van der Beek.
6. Cornelis Nowee, geb. Delft 1 mei 1834, † ald. 24 dec. 1834.

VIIIf. Willem Nowee, geb. Delft 16 dec. 1826, schoenmaker, † Delft 15 dec. 1884, tr. Delft 24 mei 1854 Wilhelmina Louisa Rosemeijer, geb. Delft 15 febr. 1823.
Uit dit huwelijk:

IXf. Franciscus Mattheus Nowee, geb. Delft 5 aug. 1857, schoenmaker, † ’s Gravenhage 20 febr. 1904, tr. Delft 28 aug. 1878 Elisabeth Johanna Broeders, geb. Delft 18 mei 1860, † ’s Gravenhage 19 nov. 1915.
Uit dit huwelijk:
1. Carolina Wilhelmina Nowee, geb. Delft 12 juni 1879, † ’s Gravenhage 1 maart 1943, tr. Gerrit Jan Van der Mee, geb. Doesburg 5 sept. 1880, † Amsterdam 25 juni 1965.
2. Willem Nowee, geb. Delft 26 april 1881.

VIIIg. Andries Nowee, geb. Delft 18 dec. 1828, † ald. 27 juli 1892, tr. 1e Delft 22 aug. 1855 Johanna van Dijk, geb. Rijswijk 15 sept. 1825, † Delft 1 april 1859; tr. 2e Delft 21 sept. 1859 Josina Laros, geb. Vrijenban 23 mei 1829, † Delft 4 april 1906.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Nowee, geb. Delft 3 okt. 1856, Loopknecht, † ’s Gravenhage 3 dec. 1920, tr. Delft 15 aug. 1883 Wilhelmina Geertruida Beukers, geb. ’s Gravenhage 1859, † ald. 13 aug. 1929.
Uit het tweede huwelijk:
2. Gijsbertus Nowee.
3. Willem Nowee.
4. Catharina Nowee.
5. Helena Nowee.
6. Helena Nowee, geb. Delft 20 maart 1868.


Gegenereerd met Aldfaer 8.0 op 25 febr. 2020 10:53:44