Home
Vaderlandse Geschiedenis


Willem de Zwijger, Vader des Vaderlands

1568-1648 Tachtigjarige oorlog
1574 Leiden belegerd en ontzet
1578-1592 Parma landvoogd
1581 Philips II door de staten als vorst afgezworen
1584 Willem van Oranje door Balthazar Gerards te Delft vermoord
1585 Maurits stadhouder, Oldenbarnevelt raadpensionaris
1600 Slag bij Nieuwpoort
1609-1621 Twaalfjarig bestand
1619 Oldenbarnevelt onthoofd
1625 Maurits sterft, Frederik Hendrik stadhouder
1628 Piet Hein verovert de zilvervloot
1647 Frederik Hendrik sterft, Willem II stadhouder
1648 Vrede van Muster
1650 Willem II sterft
1652-1654 Eerste Engelse oorlog, M.H. Tromp sneuvelt, vrede van Westminster
1665-1667 Tweede Engelse oorlog, vierdaagse zeeslag, vrede van Breda
1672 Rampjaar, oorlog met Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen
1672 Willem III stadhouder, Jan en Cornelis de Witt vermoord
1674 Vrede met Engeland, Munster en Keulen
1685 Lodewijk XIV herroept het edict van Nantes, Refugie's
1688 Willem III naar Engeland
1747-1751 Willem IV algemeen stadhouder
1780-1784 Vierde Engelse oorlog
1789 Franse Revolutie
1795 De Fransen trekken ons land binnen, Willem V vlucht naar Engeland
1795-1806 Bataafse republiek, Napoleon keizer der fransen
1806-1810 Lodewijk Napoleon koning van Holland
1812 Napoleons tocht naar Rusland
1813 Volkerenslag bij Leipzig. Napoleon verbannen naar Elba
1814 Wener Congres, België met Nederland verenigd
1815-1840 Willem I koning der Nederlanden
1815 Slag bij Waterloo, Napoleon verbannen naar St. Helena
1830-1839 Belgische opstand
1831 Tiendaagse veldtocht
1839 Eerste spoorweg Amsterdam-Harlem
1840-1849 Koning Willem II
1849-1890 Koning Willem III
1890-1898 Koningin Emma regentes
1898-1948 Koningin Wilhelmina
1914-1918 Eerste wereldoorlog, Nederland blijft neutraal
1919 Vrede van Versailles, Volkenbond
1939-1945  Tweede wereldoorlog
1948 Koningin Juliana
1953 Grote overstroming in het zuidwesten van ons land