Home
 
 

 

 
         

De naam Nowee is vooral bekend geworden door de Arendsoogboeken, de schrijvers waren Jan (Johannes) Nowee en zijn zoon Paul Nowee.

In de stamboom op deze website worden beide schrijvers vermeld.

Jack Nowee (kleinzoon van Jan Nowee) heeft de levensloop van de schrijvers beschreven:

Korte levensloop Jan Nowee

Korte levensloop Paul Nowee

 

Op de website www.arendsoog.info* vindt u nog meer informatie over de schrijvers en de Arendsoogboeken.

 

 

 

*de vermelde website functioneert goed met Google Chrome, niet met Internet Explorer

 

Stamreeks van schrijvers Jan (Johannes) en Paul Nowee

I. Pieter Jacobsz No ofte Ouweel, vermeld overleed vr 19 oktober 1616, tr. Leiden Jannetge Willemsdr.

 
II. Pieter Pieters No, geb. Leiden 1613, warmoesier, vermeld overleed vr 19 februari 1662, tr. 22-04-1637 Jannetge Pauwels van Houten, geb. Leiden.

 
III. Willem Pietersz No ofte Ouweel, ged. Leiden 24 okt. 1649, wieldraaier, tr. Delft 5 juli 1673 Angeniesje Joris Bacx, ged. Delft 25 aug. 1645, dr. van Joris Jansz en Catarina Jans.

 
IV. Joris Willemsz Nou, geb. Leiden 12 april 1682, vermeld Soldaat onder compie van capitein Patot, quarnisoen houdende tot Mastricht den 15-01-1707 en trouwde Acte Prodeo, tr. Delft 30 jan. 1707 Grietge Thijse de Ruijter, ged. Rotterdam 1 nov. 1685, vermeld ook als Grietje de Nuter, begr. Rijswijk 21 juni 1755, dr. van Mathijs Jansen en Jasperijntje Dircks Wagensvelt.

 
V. Pieter Now, ged. Delft 22 juni 1719, schoenmaker, Delft 10 maart 1781, tr. t Woudt 26 febr. 1747 Meijnsje van Alkemaeden, ged. t Woudt 27 juni 1717, Rijswijk 25 april 1803, dr. van Cornelis en Maria van Leeuwen.

 
VI. Willem Nowee, ged. Rijswijk 11 mei 1755, schoenmaker, Delft 10 maart 1824, tr. Delft 21 nov. 1779 Jacoba van den Ende, ged. Delft 12 maart 1758, ald. 25 april 1820, dr. van Leendert en Alida Lugtenburg.

 
VII. Leendert Nowee, ged. Delft 18 dec. 1785, meester schoenmaker, tr. Arnhem 3 nov. 1814 Cornelia Thonisse, geb. Arnhem 2 febr. 1790, dr. van Reinder en Hendrika Burgers.

 
VIII. Jacobus Nowee, geb. Arnhem 31 dec. 1820, vermeld Gepasporteerd militair van het eerste regiment infanterie in garnizoen te Nijmegen., tr. Grave 11 sept. 1845 Hendrika Maria Adams, geb. 26 sept. 1821, dr. van Jacobus en Allegonda Lendle.

 
IX. Petrus Nowee, geb. Grave 4 sept. 1846, pettenmaker, vermeld Als huwelijksbijlage bij aktenummer 214 van Petrus Nowee en Maria Allegonda Otten is een bewijs van onvermogen overlegd. Petrus Nowee verklaart dat hij onvermogend is om "de kosten der akten en stukken voor zijn huwelijk vereischt" te betalen en dat hij mitsdien is vallende in de termen van art. 27a, N10 der Wet van de 3 October 1843, Staatsblad N47. Petrus was vrijgesteld van militaire dienst., Arnhem 11 sept. 1908, tr. Arnhem 16 aug. 1865 Maria Allegonda Otten, geb. Arnhem 27 maart 1842, dr. van Jacobus en Hermina Eskes.

 
X. Jacobus Nowee, geb. Arnhem 16 sept. 1867, s Gravenhage 7 nov. 1942, tr. Arnhem Jacoba Carolina Borsten, geb. Arnhem 9 april 1869, s Gravenhage 27 sept. 1963, dr. van Hendricus Theodorus en Elisabeth Rooijers.

 
XI. Johannes Nowee, geb. Arnhem 17 juli 1901, hoofd der school, vermeld Schrijver van de Arendsoogboeken, zijn zoon Paul heeft na het overlijden van zijn vader ook Arendsoogboeken geschreven., s Gravenhage 9 okt. 1958, tr. s Gravenhage 1 juni 1927 Alida Maria van der Lem, geb. s Gravenhage 5 mei 1903, ald. 4 febr. 1967, dr. van Marinus Johannes Franciscus en Maria Hendrika Reinhart.

 
XII. Paul Nowee, geb. s Gravenhage 25 juni 1936, ald. 30 sept. 1993.